Naše stanice: Most pri Bratislave | Zliechov | Čičmany | Stupava | Bratislava - Dúbravka | Bratislava - Čunovo | Bratislava - Petržálka | Trnovo

Zaznamenané rekordy v Stupave

Aktualizované: @ 24/10/2018 01:45 - next update at 01:50  
Veličina: Aktuálne: Včera: Tento mesiac: Tento rok: Rekord:
Teplota: Colder 0.1°C than last hour.
Thermometer Priemer:
Najvyššia
teplota:
Najnižšia
teplota
10.8°C
10.8°C
11.7°C
00:00
10.0°C
01:19
 
10.8°C
13.3°C
14:13
7.9°C
00:52
 
13.7°C
23.3°C
Okt-11
4.4°C
Okt-22
 
13.4°C
35.0°C
Aug-9
-14.6°C
Mar-1
 
n/a
37.2°C
03/08/2017
-16.4°C
07/01/2017
Pocitová teplota:
Wind Chill Minimálna
pocitová teplota:
8.5C°C
7.5°C
01:19
 
6.1°C
06:58
 
2.0°C
Okt-21
 
-20.5°C
Feb-28
 
-20.5°C
28/02/2018
Teplotný index:
Heat Index Najvyšší
teplotný index:
10.8C°C
11.7°C
00:00
 
13.3°C
14:13
 
23.3°C
Okt-11
 
35.0°C
Aug-9
 
35.0°C
09/08/2018
Odparovanie:
Evapotranspiration Odparovací index:1
0.0 mm
n/a
0.0 mm
n/a
0.0 mm
2.8 mm 2.8 mm water in excess of what evaporated this month.
 
n/a
Last 7-Days
0.7 mm 0.7 mm water in excess of what evaporated in last 7 days.
Zrážky/Sneh:2
Rain or Snow Melt Zrážky:
Dni s zrážkami:
Intenzita za 24h:
0.2 mm
0.0 mm
n/a
n/a
0.00 mm /h
0.0 mm
n/a
n/a
 
2.8 mm
6 x
1.5 mm
 
507.5 mm
96 x
58.2 mm
 
n/a
7 x
58.2 mm
Veličina: Aktuálne: Včera: Tento mesiac: Tento rok: Rekord:
Vlhkosť:  
Humidity Najvyššia
vlhkosť:
Najnižšia
vlhkosť:
0 %
0%
00:00
101%
00:00
 
73%
00:00
73%
00:00
 
0%
Dec-3
0%
Okt-1
 
0%
Okt-3
0%
Jan-1
 
100%
03/10/2017
0%
06/12/2017
Vietor: W
Wind Priemerná
rýchlosť vetra:
Priemerny náraz:
Najsilnejší
náraz:
Vzdialenosť
:
5.1 m/s
5.9 m/s
 
5.5 m/s m/s
13.9 m/s 00:51
34.90
Kilometrov
 
11.5 m/s
19:39
n/a
16.0 m/s
19:38
295.78
Kilometrov
 
2.4 m/s
Okt-23
3.4 m/s
15.9 m/s
Okt-23
4859.61
Kilometrov
 
2.4 m/s
Apr-1
3.2 m/s
18.1 m/s
Jan-9
61090.92
Kilometrov
 
Max: Φ17.7 m/s
29/10/2017
n/a
26.8 m/s
29/10/2017
682.7 Kilometrov
11/12/2017
Tlak: Rising 1 °C/hr
Barometer Najvyšší
tlak:
Najnižší
tlak:
1015.0 hPa
1016.0 hPa
00:00
1014.0 hPa
00:36
 
1028.0 hPa
04:06
1014.0 hPa
22:21
 
1032.0 hPa
Okt-13
1010.0 hPa
Okt-1
 
1042.0 hPa
Sep-26
996.0 hPa
Mar-6
 
1042.0 hPa
26/09/2018
925.0 hPa
06/12/2017